Czym jest leasing?

Leasing jest instrumentem finansowym, który umożliwia nabycie nieruchomości w sposób pozbawiony ryzyka. Dzięki leasingowi możesz zakupić mieszkanie, dom lub inny obiekt bez konieczności przeznaczenia na ten cel pieniędzy własnych.

Leasing – lepiej niż kredyt?

Kredyt bankowy to rozwiązanie dla osób o bardzo dobrym stanie finansowym. W przypadku leasingu klient musi posiadać dochody znacznie ponad minimum egzekwowane podczas przeprowadzenia procesu kredytowego. Leasing daje możliwość łatwego i szybkiego wyboru określonej nieruchomości. Podczas gdy banki ostrożnie przyznają kredyt, leasing daje możliwość uzyskania finansowania bez żadnych problemów.

Leasing zwrotny – jak to działa?

Leasing zwrotny jest formą leasingu, w ramach którego masz możliwość odkupienia nieruchomości po upływie okresu leasingu. Umowa leasingowa jest podpisywana na czas określony – zwykle jest to 5-7 lat. Po tym czasie możesz wykupić nieruchomość po uiszczeniu określonej kwoty. Jeśli chcesz kontynuować swój leasing, możesz podpisać nową umowę na kolejny okres.